Međunarodno udruženje zračnog prometa (IATA) najavio je da se oporavak potražnje putnika koji se usporavao od ljetne sezone zaustavio u studenom 2020. Ukupna potražnja (mjerena u prihodima putničkih kilometara ili RPK-ovima) pala je za 70,3% u odnosu na studeni 2019., i gotovo je nepromijenjena u odnosu na 70,6% pada zabilježenog u listopadu. Kapacitet u studenom bio je 58,6% ispod razine iz prethodne godine, a faktor opterećenja pao je za 23,0 postotna boda na 58,0%, što je bilo rekordno nisko za taj mjesec.

Međunarodna putnička potražnja u studenom je bila 88,3% ispod studenoga 2019., nešto lošija od 87,6% zabilježenog u listopadu. Kapacitet je pao za 77,4% ispod razine iz prethodne godine, a faktor opterećenja pao je za 38,7 postotnih bodova na 41,5%. Europa je bila glavni pokretač svih padova a nova zatvaranje zemalja su značajno utjecala na nove statistike.

Oporavak domaće potražnje, koja je bila relativno svijetla točka, također je zastao, domaći je promet u studenom pao za 41,0% u odnosu na prethodnu godinu (iznosio je 41,1% ispod razine iz prošle godine u listopadu). Kapacitet je smanjen za 27,1% na razini 2019., a faktor opterećenja pao je za 15,7 postotnih bodova na 66,6%.