Fosilizirano uho šestogodišnjeg majmuna starog 6 milijuna godina, pronađeno u Španjolskoj, pruža nove uvide u evoluciju uspravnog hoda kod ljudi. Ovaj fosil, nazvan “Pierolapithecus catalaunicus”, pripada vrsti majmuna koja je živjela u Europi u periodu miocena.

Analiza fosila ukazuje da je Pierolapithecus catalaunicus imao uho sličnije čovjeku nego bilo koji drugi fosilni majmun. To znači da je ova vrsta majmuna vjerovatno imala poboljšanu sposobnost sluha, što je bilo ključno za prilagodbu uspravnom hodu.

Uspravni hod doveo je do promjena u obliku glave i vrata, što je utjecalo na sluh. Čovjek ima uspravnu glavu i vanjski ušni kanal usmjeren prema naprijed, što poboljšava sposobnost lociranja zvuka. Pierolapithecus catalaunicus je imao slične karakteristike, što sugeriše da je ova vrsta majmuna već posjedovala neke od ključnih adaptacija za uspravni hod.

Istraživači su identificirali tri ključna koraka u evoluciji uspravnog hoda:

1. Promjena u obliku lubanje: Lubanja Pierolapithecus catalaunicus bila je manje izdužena i više zaobljena u usporedbi s lubanjama drugih majmuna. To je omogućilo da se glava drži uspravnije, što je poboljšalo ravnotežu i koordinaciju.

2. Promjena u obliku uha: Ušni kanal Pierolapithecus catalaunicus bio je usmjeren prema naprijed, slično kao kod ljudi. To je poboljšalo sposobnost lociranja zvuka, što je bilo važno za navigaciju u okruženju dok se hodalo uspravno.

3. Promjena u funkciji mišića: Mišići vrata i ramena Pierolapithecus catalaunicus bili su prilagođeni za držanje glave uspravno. To je olakšalo hodanje na dvije noge i oslobođilo ruke za druge aktivnosti.

Otkriće fosila Pierolapithecus catalaunicus pruža dodatne dokaze da je uspravni hod evoluirao u više faza, a ne kao jedinstven događaj. Ovaj fosil nam pomaže da bolje razumijemo kako su se naši preci prilagodili životu na dvije noge, što je imalo ogroman utjecaj na evoluciju čovječanstva.