velike povijesne teme

Na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni Peruško Bogdanić aktivno sudjeluje svojim samostalnim izložbama gotovo pola stoljeća, počev od sredine 70-ih godina. Kritika je prepoznala i apostrofirala njegove kiparske forme stvarane na velikoj mediteranskoj baštini i modernoj koncepciji forme.

Kiparevo djelo obilježeno je autorskim značajkama na kojima se, gdjekad, iščitavaju prožimanja sa suvremenim hrvatskim klasicima, Kantoci, Ružić, Bakić… a gdjekad čitamo i dodirne točke s kiparima njegova naraštaja: Kuzme Kovačića, Kažimira Hraste, Slavomira Drinkovića… Unatoč tim stvaralačkim prožimanjima, Bogdanić je nedvojbeno ostvario vlastiti kiparski idiom apostrofiran u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti kao zasebna i nezaobilazna dionica.

S ovim novim ciklusom strukturiranim od šest vertikalnih formi visine od 180 cm do 300 cm rađenih u nehrđajućem čeliku (kortenu), i šest skulptura, organičke provenijencije (drvo), drukčije oblikovanih i datiranih u ranije razdoblje, Bogdanić se prvi put predstavlja splitskoj kulturnoj javnosti s većom i cjelovitijom samostalnom izložbom naslovljenom Iz Mediterana.

Peruško Bogdanić izgradio je ovom izložbom vlastiti pristup prema Meštrovićevu kiparskom djelu, koncepcijski je svoju kiparsku individualnost uskladio s djelima hrvatskoga klasika i s izložbenim prostorom Galerije Meštrović u intrigantnu cjelinu. Dva različita kiparska diskursa ne udaljavaju se od svoje kiparske biti, naprotiv, razlike ih zbližavaju, i u kiparstvu povezuju. (Milan Bešlić)

20. srpnja – 30. rujna 2021.
Galerija Meštrović, Split