Kada se govori o poljoprivredi, uobičajeno je upotrijebiti frazu “tvornica na otvorenom”, sugerirajući pri tom na njenu izloženost klimatskim (ne)prilikama, a u cilju dokazivanja kako je poljoprivreda izričito rizična djelatnost.

Nestabilno tržište poljoprivredih proizvoda uzrok je varijabilnosti dohotka od poljoprivrede, a promjenjivost cijena i sezonalnost utječu na odluke o poslovanju, kao i uvjeti otkupa. Dodat ćemo još i probleme, odnosno rizike vezane uz kreditiranje poljoprivrede i općenito pristup kapitalu i financijskim tržištima.

Knjiga upoznaje čitatelje s rizicima koji se pojavljuju u poljoprivredi, daje znanje iz analize rizika, primjene teorije odlučivanja i izgradnje poslovnih modela upravljanja rizikom. Upravljanje rizikom obuhvaća probleme vezane za odlučivanje u uvjetima neizvjesnosti i rizika u poljoprivrednom gospodarstvu. U procesu upravljanja rizikom potrebno je savladati određivanje uzroka rizika, analizu rizika, preko koje se određuje učestalost pojave rizika i utjecaj na poslovanje, i, u konačnici, primjenu strategija za upravljanje rizikom.

Knjiga se bavi najvažnijim i najčešće dostupnim strategijama, od diversifikacije do strategija za transfer rizika poput osiguranja i upravljanja cjenovnim rizikom. Pozornost se posvećuje financiranju poljoprivrednog gospodarstva i rizicima povezanim s njime te globalnim trendovima u agrobiznisu: klimatske promjene, varijabilnost cijena, važnost učinkovitog lanca hrane, ruralni razvoj i slično. Dotiče se i pitanja uloge države te važnosti međunarodnih sporazuma za liberalizaciju trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Knjiga je plod rada u nastavi, znanstvenog i stručnog doprinosa istraživanju problema vezanih uz upravljanje rizikom u poljoprivredi, a namijenjena je studentima i poduzetnicima u poljoprivredi.

Izdavač: Mate