Nezaustavljiv poriv ljudske kreativnosti za novim, kroz transformaciju već poznatoga, jedna je od temeljnih odlika naše vrste i iz perspektive XXI. stoljeća ta nas odlika – koju možemo promatrati kroz odnos čovjeka i tehnologije – istodobno fascinira i plaši do te mjere da se u posljednjih nekoliko godina već govori i o posthumanome. Taj se odnos, kada je o skladanju riječ, već duže vrijeme – kontinuirano barem od 1990., kada je na IRCAM-u u Parizu utemeljen Cursus de composition et d’informatique musicale – može promatrati i kroz prizmu pojma Composition assistée par ordinateur (CAO), tj. skladanje uz pomoć računala. …
(Ingrid Pustijanac)

Vid Veljak se već za studija profilirao u izvedbama suvremenog violončelističkog repertoara, poseban naglasak stavljajući na praizvedbe suvremenih hrvatskih skladatelja, od kojih su mnogi i pisali za njega (najmlađi je hrvatski violončelist kojemu je posvećen koncert, skladba Asterión Tomislava Olivera). Od ožujka 2019. godine zaposlen je kao vođa violončela u Dubrovačkom simfonijskom orkestru.

Cantus