Leo Rafolt napisao je knjigu o COVID-19, koji je na površinuizvukao fobije demokratskih društava, sve njihove najmračnije strahove – ali i njihove potencijalne inklinacije prema autokraciji.

Ovo je prvi ovakav rad na južnoslavenskim jezicima i jedan od prvih uopće. Tako da je njegov znanstveni doprinos velik. S obzirom na suvremenost političkih i etičkih praksi koje opisuje (a ponegdje i dekonstruira), vjerojatno je da će vremenom neke od postavki biti korigirane, pa vjerojatno i mijenjane. Ali: bilo kako bilo svi će se kasniji radovi na ovaj ili onaj način odnositi prema Rafoltovu tekstu i u njemu imati polazište. (Škvorc)

Izdavač: Meandarmedia