virusi pronađeni u šišmišima

Istraživači su otkrili da su koronavirusi vrebali laotske šišmiše za koje se čini da su najbliži poznati rođaci virusa SARS-CoV-2, virusa koji uzrokuje COVID-19, koji je do sada pronađen, prema novinskim izvještajima.

U novoj studiji, istraživači s Instituta Pasteur u Francuskoj i sa Sveučilišta u Laosu uhvatili su 645 šišmiša iz vapnenačkih špilja u sjevernom Laosu i pregledali ih na viruse povezane sa SARS-CoV-2.

Pronašli su tri virusa-koja su nazvali BANAL-52, BANAL-103 i BANAL-236-koji dijele više od 95% njihovog ukupnog genoma sa SARS-CoV-2.

Jedan od virusa, BANAL-52, bio je 96,8% identičan SARS-CoV-2, prema Nature Newsu. To čini BANAL-52 genetski sličnijim SARS-CoV-2 od bilo kojeg drugog poznatog virusa. Ranije je najbliži poznati srodnik SARS-CoV-2 bio RaTG13, koji je pronađen u potkovičastim šišmišima 2013. godine i dijeli 96,1% svog genoma sa SARS-CoV-2.