U svakoj ženi živi moćna sila, ispunjen dobrim instinktima, strastvenom kreativnošću i vječnim znanjem. Ona je Divlja žena, koja predstavlja instinktivnu prirodu žene. Ali ona je ugrožena vrsta. Jer iako nam darovi divlje prirode pripadaju po rođenju, pokušaj društva da nas “civilizira” u krute uloge prigušio je duboke, životvorne poruke naših vlastitih duša.

U Ženama koje trče s vukovima, dr. Clarissa Pinkola Estés otkriva bogate interkulturalne mitove, bajke, narodne priče i priče, mnoge iz njezine vlastite tradicije, kako bi pomogla ženama da se ponovno povežu s žestokim, zdravim, vizionarskim atributima ove instinktivne prirode. Kroz priče i komentare u ovoj izvanrednoj knjizi pronalazimo, ispitujemo, volimo i razumijemo Divlju ženu i držimo je protiv naše duboke psihe kao onu koja je i magija i lijek.

Dr. Estés stvorila je novi leksikon za opisivanje ženske psihe. Plodna i životvorna, to je psihologija žene u pravom smislu riječi, poznavanje duše.

Clarissa Pinkola Estés je američka pjesnikinja, autorica i umjetnica izgovorene riječi.

Izdavač: Penguin Random House