Izraz ‘gladni’, kombinacija gladi i ljutnje, već je neko vrijeme dio uobičajenog leksikona. Sada iza tog pojma postoji određena znanstvena osnova, prema novoj studiji koja je uključivala 64 odrasla sudionika iz Europe.

Tijekom 21 dana volonteri su zamoljeni da snimaju svoje emocije i napade gladi pet puta dnevno putem aplikacije za pametni telefon. Istraživači su otkrili da je glad povezana s višom razinom ljutnje i razdražljivosti, a manje ugodnih osjećaja.

Ove veze bile su značajne čak i nakon što su uračunate razlike u dobi, spolu, indeksu tjelesne mase, ponašanju u ishrani i osobinama ličnosti. Drugim riječima, čini se da koliko smo dobro uhranjeni ima značajan utjecaj na naše osjećaje ljutnje.

U ukupno 9142 podatkovne točke koje su predali oni koji su sudjelovali u studiji, glad je bila povezana s 48 posto u ljutnji, 56 posto u razdražljivosti i 44 posto u užitku.

Istraživači su također otkrili da se negativne emocije mogu povezati s obrascima prehrane u prosjeku tijekom nekoliko dana, kao i s individualnim varijacijama iz dana u dan. Prethodne studije pokazale su da bi niža razina glukoze u krvi mogla biti povezana s našom sklonošću da postanemo “željni”, ali još uvijek nema konačnih zaključaka o tome zašto glad dovodi do ljutnje i razdražljivosti na ovaj način.