Iako o stanicama u sebi i organelama koje ih čine smatramo prilično dobro mapiranim, čini se da se još uvijek čekaju neka iznenađenja. Tim istraživača upravo je objavio rad koji opisuje iznenađujuću strukturu koja postoji unutar organele – one koja je desetljećima ostala skrivena na vidiku.

Organela se naziva peroksisom – jednostruka membrana nalik na mjehuriće ispunjena granuliranom proteinskom matricom koja se naziva lumen. Nisu najvažnija stanična mašinerija (ne baš mitohondriji ili jezgra), ali ti vrlo, vrlo maleni stanični organi imaju ključnu ulogu u razgradnji i sintezi molekula.

Unutar peroksizoma biljnih stanica istraživači su bili iznenađeni kad su pronašli vezikule – nešto za što nismo mislili da organele imaju.

Peroksizomi plutaju oko stanica svih višećelijskih organizama uklanjajući reaktivne molekule koje sadrže kisik i pomažući razgradnji masti. U ljudi i ostalih sisavaca oni su samo 0,1 mikrometara – dovoljno mali da se čak i s mikroskopima velike snage nema puno toga za vidjeti.