Znanstvenici su uspjeli aktivirati grupu moždanih stanica kod majmuna kako bi pokrenuli umjetno stanje hibernacije koje bi moglo pomoći ljudima u njihovim budućim pothvatima u dubokom svemiru.

Hibernacija je stanje koje su usvojile određene životinje kako bi se prilagodile nepovoljnim zimskim uvjetima. Uobičajena među gmazovima, hibernacija uključuje znatno smanjenu metaboličku aktivnost i sniženu tjelesnu temperaturu.

Kao toplokrvne životinje, primati – osim lemura – prirodno ne spavaju zimski san ili čak doživljavaju tromost.

Znanstvenici su istraživali termoregulaciju kod primata Macaca fascicularis kombinirajući kemogenetičku manipulaciju, skeniranje funkcionalnom magnetskom rezonancijom (fMRI), analizu ponašanja i praćenje sveobuhvatnog skupa fizioloških i biokemijskih parametara.

Selektivno su ciljali na ekscitatorne neurone u hipotalamusu u mozgu majmuna lokalno inficirajući neurone virusima koji kodiraju DREADD, a koje pokreće promotor CAMKII. “DREADD” se odnosi na dizajnerske receptore koji se aktiviraju sintetičkim drogama.

Uspjeli su pouzdano izazvati hipotermiju kod anesteziranih i budnih majmuna.