2. TAMBURA ACADEMICA

 

2. TAMBURA ACADEMICA – dvodnevni festival

će se održati u utorak (6. 6.) i srijedu (7. 6.) prema utvrđenom  rasporedu.

Umjetnička voditeljica: izv. prof. art. Mia Elezović

Organizacijski tim: doc. dr. sc. Hrvoje Mesić / Marko Sesar, viši umj. sur. / Tihomir Ranogajec, viši ass.

2. Tambura Academica je dvodnevni festival koji uključuje koncerte studenata studija tambure Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Muzičke akademije u Zagrebu, kao i goste mandoliniste s Umjetničke akademije u Splitu, na kojoj se ove godine otvara prvi studij mandoline.

Prva večer posvećena je Akademskom tamburaškom orkestru Strossmayer i solistima koji će nastupiti uz njih. Drugog dana festivala nastupit će najbolji studenti studija tambure i mandoline: solo, uz pratnju klavira ili u komornim sastavima.
Ove godine organiziran je o okrugli stol na kojem sudjeluju profesori Odsjeka za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe s osječke Akademije te gosti iz Zagreba i Splita: doc. art. Ivana Kenk Kalebić, doc. art. Siniša Leopold, doc. art. Matija Fortuna, viši predavač Veljko Valentin Škorvaga i kompozitor Marko Bertić.

S obzirom na to da su festivali tamburaške umjetničke glazbe rijetkost u Hrvatskoj i gradu Osijeku, ovogodišnji festival Tambura Academica predstavit će ljubiteljima glazbe djela izvorno pisana za tamburaške instrumente. Time će se najširoj publici približiti značaj i iznimna vrijednost tamburaške umjetničke glazbe kao i mogućnosti studiranja tamburaškog umijeća na hrvatskim akademijama.

6. 6. 2023. / Kulturni centar
Koncert Akademskog tamburaškog orkestra Strossmayer
dirigent: Marko Sesar
/ Vice Zirdum: Svijet budućnosti za tamburaški orkestar
/ Emil Cossetto: Napjev i čardaš iz Međimurja za tamburaški orkestar
/ Dora Pejačević / obr. D. Kopri: Ave Maria
/ Giuseppe Giordani / obr. M. Marijanović: Caro mio ben
Solistica: Anja Papa, sopran
/ Matko Brekalo: Grotesque romantique za tamburaški orkestar
/ Tihomir Ranogajec: Grimizni svirači
Solisti: Sebastijan Kovačević, A-brač
Martin Marijanović, A-brač
/ Siniša Leopold: Glazbene konstelacije za tamburaški orkestar
/ Pedro Ituarralde / obr. S. Jaramazović, S. Berta: Pequena csarda
Solist: Dominik Milošević, bisernica
/ Sergej Prokofjev / obr. T. Ranogajec: Klasična simfonija u D-duru op. 25
I. Allegro
II. Larghetto
III. Gavotta
IV. Molto Vivace
Akademski tamburaški orkestar Strossmayer
Bisernica 1 – Dominik Milošević, Domagoj Rodić
Bisernica 2 – Marko Martinović, Danijela Jari
Bisernica 3 – Nikola Marinić, Ivana Velbl
Brač 1 – Sebastijan Kovačević, Karlo Čatić, Magdalena Temunović
Brač 2 – Martin Marijanović, Mihael Mateković
Brač 3 – Jurica Facković, Matija Kravski
E-brač – Klaudije Mažar, Karlo Šneperger
Čelo – Luka Senčić, Elizabeta Jakobović
Bugarija – Ivan Bazarota
Berda – Renato Škarec
20:00
7. 6. 2023. / AUKOS / Trg Svetog Trojstva 3
Salon 33
Mandolina kroz povijest
/ Antonio Riggieri (c 1780): La Fustemberg (varijacije) za solo mandolinu
/ Raffaele Calace (1863 – 1934): Preludio II za solo mandolinu
/ Vladimir Cosma (1940): 24 Caprices – Caprice n°4 „Retrouvailles secretes“
za solo mandolinu
Caprice n°10 „Furioso“
Caprice n°13 „Jeanne“
Caprice n°17 „Le Joulet“
Caprice n°21 „La Rivale“
Caprice n°24 „Le Grand blond“
Ivana Kenk Kalebić, mandolina
/ Raffaele Calace: Idillio za mandolinski kvartet
/ Carlo Munier: Kvartet u G – duru – Rondo Finale za mandolinski kvartet
/ Vlado Sunko (1954): Varijacije na dalmatinsku temu (Plovi barka)
za mandolinski kvartet
Tanja Puharić , 1. mandolina
Lara Baranašić, 2. mandolina
Hana Klančnik, mandola
Ana Mlačić, mandolončelo
Mentor: doc. art. Ivana Kenk Kalebić
Dvorana P-20
OKRUGLI STOL: Umjetnička tamburaška glazba – izazovi i perspektive
Gosti: doc. art. Siniša Leopold / doc. art. Ivana Kenk Kalebić
doc. art. Matija Fortuna / Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.
Marko Bertić (kompozitor)
12:00
16:00
Salon 33
Koncert studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku,
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Umjetničke akademije u Splitu
/ Fran Pogrmilović: Battle of Planets
Nikola Marinić, bisernica
Ivana Velbl, bisernica
Karlo Čatić, A-brač
Klaudije Mažar, A-brač
Jurica Facković, A-brač
Karlo Šneperger, E-brač
Elizabeta Jakobović, čelo
Mihael Mateković, berda
Mentor: Fran Pogrmilović, umj. iz prakse
/ Veljko Valentin Škorvaga: Atoms – Atomi za brač i klavir
Jurica Tuđan, brač
Brigita Vilč, umj. suradnica, klavir
Mentor: Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.
/ Jacques Ibert: Entr’acte za bisernicu i gitaru
Marko Martinović, bisernica
Vanesa Iličić, gitara
Mentori: izv. prof. art. Mia Elezović
Filip Novosel, ass.
/ Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet u g- molu KV 478
I. stavak – Allegro
Ana Topalović, klavir
Danijela Jari, bisernica
Luka Senčić, A-brač
Jurica Facković, čelo
Mentori: izv. prof. art. Mia Elezović
Filip Novosel, ass.
/ Johannes Brahms: Sonata u d- molu op. 108 br. 3 za klavir i violinu
I. stavak – Allegro
Klaudije Mažar, bisernica
Valentina Kezerić Zirdum, umj. suradnica, klavir
Mentori: doc. dr. sc. Vladimir Vladimirov
Darko Čuvidić, ass.
18:00
/ Johannes Brahms: Sonata u d- molu op. 108 br. 3 za klavir i violinu
II. stavak – Adagio
/ Dmitrij Kabalevski: Koncert u C-duru op. 48 za violinu i orkestar
I. stavak – Allegro molto e con brio
Ivan Bazarota, brač
Valentina Kezerić Zirdum, umj. suradnica, klavir
Mentori: doc. dr. sc. Vladimir Vladimirov,
Darko Čuvidić, ass.
/ David Popper / obr. D. Tomašević: Elfentanz (Ples vilenjaka) za violončelo i klavir
Danijel Tomašević, bisernica
Brigita Vilč, umj. suradnica, klavir
Mentor: Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.
/ Boris Papandopulo / obr. F. Pećarić: Meditacija za violinu i klavir
Martin Durbek, brač
Brigita Vilč, umj. suradnica, klavir
Mentor: Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.
/ Astor Piazzolla: Bordel 1900 za bisernicu i gitaru
Danijela Jari, bisernica
Lana Stevanovski, gitara
Mentori: izv. prof. art. Mia Elezović, Filip Novosel, ass.
Martin Marijanović: Triptih za solo A-brač
Martin Marijanović, A-brač
Mentor: Vice Zirdum, umj. suradnik
/ Veljko Valentin Škorvaga: Odsjaj za bisernicu i klavir
Roberto Hren, bisernica
Brigita Vilč, umj. suradnica, klavir
Mentor: Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.
/ Miroslav Miletić / obr. F. Pećarić: Folklorne kasacije
Tamburaški kvartet MA Zagreb
Danijel Tomašević, bisernica
Martin Durbek, A-brač
Emanuel Vuk, E-brač
Jurica Tuđan, čelo
Mentor: doc. art. Siniša Leopold
/ Vlado Sunko: Varijacije na dalmatinsku temu (Plovi barka)
za mandolinski kvartet
Tanja Puharić , 1. mandolina
Lara Baranašić, 2. mandolina
Hana Klančnik, mandola
Ana Mlačić, mandolončelo
Mentor: doc. art. Ivana Kenk Kalebić
/ Jurica Hrenić: Tema i varijacija za tamburaški kvartet
/ Luka Pavleković: Svijet u dječjim očima (praizvedba)
Dominik Milošević, bisernica, E-brač
Martin Marijanović, čelo, A-brač
Domagoj Rodić, bisernica, E-brač
Renato Škarec, čelo, A-brač
Mentori: izv. prof. art. Mia Elezović
Filip Novosel, ass