Hrvatski gitarski kvartet

Želja im je bila, kažu članovi Hrvatskoga gitarskoga kvarteta, obilježiti petogodišnje djelovanje ansambla snimanjem onih skladbi hrvatskih skladatelja koje dosad još nisu snimljene, a iz pripreme projekta posebno su izdvojili susrete i razmjene mišljenja sa skladateljem Zoranom Juranićem, čiji je naslov skladbe ujedno i naslov kompaktne ploče.

HRVATSKI GITARSKI KVARTET
Zoran Dukić, Petrit Çeku, Maroje Brčić i Tvrtko Sarić održali su prvi zajednički koncert 2016. godine. Nakon toga predstavili su se publici u Hrvatskoj, Sloveniji i Češkoj na više koncertnih turneja te na koncertima sa Zagrebačkim solistima i s Varaždinskim komornim orkestrom. Za koncert na Dubrovačkim ljetnim igrama 2017. godine nagrađeni su nagradom Orlando.

Od 2020. godine Kvartet nastupa pod imenom Hrvatski gitarski kvartet. Iste su godine s još četvero kolega gitarista (Morana Pešutić, Pedro Riberio Rodrigues, Tomislav Vukšić i Krešimir Bedek) izdali album Guitarrismo (Croatia Records). Album je nominiran za diskografsku nagradu Porin u dvjema kategorijama. Koncertni program Kvarteta obuhvaća gotovo sve glazbene epohe, pazeći pritom da izvedbe i praizvedbe skladbi hrvatskih skladatelja budu njegov neizostavan dio. (Petra Pavić, iz knjižice izdanja)

Hrvatsko društvo skladatelja, Cantus d.o.o., 2022.