S obzirom na složenost ljudskog tijela, ne čudi što još uvijek dolazimo do novih otkrića o različitim dijelovima od kojih smo sastavljeni – a znanstvenici su upravo došli do novog otkrića o malom mozgu u stražnjem dijelu mozga.

Već poznato kao važno za pravilnu kontrolu naših pokreta, sada se čini da ovo područje mozga također ima ključnu ulogu kada je u pitanju pamćenje pozitivnih i negativnih emocionalnih iskustava.

Ove vrste emocionalnih iskustava mozak posebno dobro pamti, ne samo zato što pomaže opstanku naše vrste da se možemo sjetiti vremena kada smo bili u opasnosti i vremena kada smo napredovali.

Amigdala i hipokampus su područja mozga za koja se smatra da su najodgovornija za konsolidaciju tih emocionalnih sjećanja, ali kako je mali mozak već povezan s uvjetovanjem straha, istraživači koji stoje iza najnovije studije željeli su vidjeti ima li on ulogu u bilježenju emocionalnih sjećanja.

“Cilj ove studije bio je istražiti jesu li mali mozak i cerebelarno-cerebralne veze uključene u fenomen superiorne epizodne memorije za emocionalno uzbudljive vizualne informacije”, pišu istraživači u svom objavljenom radu.

Kao i sa svim novim otkrićima o neuralnim sklopovima u našim glavama, ova otkrića bi nam mogla biti od pomoći da nam pokažu kako popraviti taj sklop kada nešto pođe po zlu – kada sjećanja nisu ispravno pohranjena ili ako su možda previše jasno utisnuta u naše umove.