afrički puž

“Pošast” divovskih afričkih puževa koji predstavljaju potencijalni zdravstveni rizik za ljude izaziva uzbunu u Venezueli gdje su dugotrajne kiše pospješile njihovo širenje.

Prve kolonije subsaharskog puža Achatina fulica otkrivene su početkom studenog na obalama jezera Maracaibo u zapadnoj Venezueli. Od tada je više puževa pronađeno u poljoprivrednim područjima u regiji, kao i u susjednoj državi Tachira.

“Određena mjesta su provjerena… gdje se otprilike 350 do 400 puževa skuplja dnevno”, rekao je Rafael Ramirez, gradonačelnik grada Maracaiba.

Divovski afrički puž smatra se invazivnom vrstom zbog svoje sposobnosti razmnožavanja – do 600 jajašaca svaka dva tjedna – i relativno dugog životnog vijeka od prosječno šest godina.

Može biti razoran za usjeve, a također nosi parazite koji mogu uzrokovati meningitis, encefalitis i crijevne poremećaje kod ljudi.

Puž je prisutan u Venezueli od 1997., a posljednja epidemija njihova rasta otkrivena je 2017., iako u manjim količinama, rekao je Jose Sandoval, direktor divljih životinja u nevladinoj organizaciji Azul Ambientalista.