vinska kultura

Knjiga “Hrvatska vinska kultura” autorice Tanje Baran predstavlja kapitalno djelo koje na jedinstven i sveobuhvatan način rasvjetljava bogatu vinsku tradiciju i baštinu Hrvatske. Djelo je rezultat dugogodišnjeg istraživanja i pažljivog rada autorice, koja je uspjela sintetizirati mnoštvo različitih izvora i u konačnici stvoriti djelo koje će se bez sumnje smatrati referentnim tekstom u ovoj oblasti.

Knjiga je podijeljena na pet dijelova, a kroz njih se autorica bavi sljedećim temama:

  • Uvod u hrvatske vinske tijekove: U ovom dijelu autorica daje opći pregled povijesti vina u Hrvatskoj, od prapovijesti do danas. Uključuju se i teme poput arheoloških nalaza, antičkih vinogradara, utjecaja Rimljana i Srednjeg vijeka, te razvoja vinarstva u Novom vijeku.
  • Vino i loza u Bibliji: Ovaj dio se bavi značenjem vina u Bibliji i kršćanskoj kulturi, te utjecajem biblijskih motiva na hrvatsku vinsku tradiciju.
  • Razdoblja svjetske vinske povijesti: U ovom dijelu autorica se bavi globalnim trendovima u vinarstvu, od antike do suvremenosti. Uključuju se teme poput razvoja vinogradarskih tehnika, trgovine vinom, utjecaja velikih vinskih kriza i pojave novih vinskih regija.
  • Hrvatska vinska kultura kroz stoljeća: Ovaj dio predstavlja srce knjige i bavi se detaljnim istraživanjem hrvatske vinske kulture od najranijih vremena do danas. Autorica analizira vinogradarske i vinarske tehnike, vinske propise i običaje, vinske pjesme i priče, te utjecaj vina na književnost, likovnu i glazbenu umjetnost.
  • Vinska nematerijalna baština Hrvatske: U ovom dijelu autorica se bavi vinskim običajima i tradicijama koje su sačuvane do današnjih dana, te njihovim značajem za hrvatsku kulturu i identitet. Uključuju se teme poput vinogradarskih pjesama i plesova, sabora i festivala vina, te običaja vezanih uz uzgoj loze i proizvodnju vina.

Uz bogato tekstualno sadržano, knjiga je obogaćena i brojnim fotografijama, ilustracijama i faksimilima, što joj daje dodatnu vrijednost i vizualnu privlačnost.

Značaj knjige:

“Hrvatska vinska kultura” predstavlja značajan doprinos proučavanju hrvatske povijesti, kulture i identiteta. Knjiga je vrijedna ne samo za stručnjake u području vinarstva i povijesti, već i za sve one koji žele saznati više o bogatoj tradiciji vina u Hrvatskoj.

Djelo Tanje Baran ističe se po svojoj sveobuhvatnosti, znanstvenoj rigoroznosti i privlačnom načinu pisanja. Autorica je uspjela na jasan i sažet način predstaviti složene teme, te približiti vino široj publici. Knjiga je pisana jezikom koji je razumljiv i stručnjacima i laicima, a bogatstvo informacija i ilustracija čini je pravim užitkom u čitanju.

“Hrvatska vinska kultura” je neprocjenjivo djelo koje će se bez sumnje koristiti kao temelj za buduća istraživanja u ovoj oblasti. Knjiga je obvezno štivo za sve one koji žele bolje razumjeti hrvatsku kulturu i identitet, te za ljubitelje vina koji žele saznati više o bogatoj vinskoj tradiciji naše zemlje.