Network Rail i Riding Sunbeams nažalost nisu u mogućnosti nastaviti s projektom Selmeston Solar Rail Connection za napajanje električnih vlakova iz lokalne solarne farme u blizini Berwicka u Sussexu.

Nažalost, tehnički problemi specifični za web lokaciju koji su se pojavili kako je projekt napredovao pokazali su se nemogućim za prevladavanje, a pogoršao ih je Covid, pa je odlučeno da je bolje da se sve strane povuku.

Tijekom tri godine napornog rada, Network Rail Southern Region i Riding Sunbeams naučili su ogromnu količinu iz tog procesa. Obje organizacije nastavit će provoditi projekte kojima će dokazati koncept solarne energije za pogon vlakova i njegovu ulogu u postizanju Net Zero obveza Ujedinjenog Kraljevstva.

Ollie Pendered, izvršni direktor Riding Sunbeams , rekao je: “Znamo da će ovo biti vrlo razočaravajuće za sve koji su toliko naporno radili kako bi pokušali izgraditi ovaj ambiciozni projekt, posebno za Cuckmere Community Solar, lokalnu grupu u srcu projekta. Riding Sunbeams će i dalje pomagati Cuckmereu pronaći put do tržišta za svoju solarnu farmu.