Svijet umjetnosti u posljednjim godinama doživljava revoluciju zahvaljujući umjetnoj inteligenciji (AI). Alati poput Dall-E, Midjourney i Disco Diffusion omogućuju umjetnicima da kreiraju nevjerojatne slike i skulpture uz minimalni trud, dok se AI modeli poput GPT-3 koriste za generiranje teksta, glazbe i poezije.

Ipak, ova nova era u umjetnosti dovodi do niza kontroverzi i pitanja. Mnogi se pitaju:

  • Može li AI umjetnost biti istinska umjetnost?
  • Tko je autor djela koje je kreirala AI?
  • Kako AI utječe na kreativnost i originalnost?

AI kao alat za kreativnost

Mnogi umjetnici AI ne vide kao prijetnju, već kao alat koji im pomaže da prošire kreativne granice. AI modeli poput Dall-E mogu se koristiti za generiranje ideja za nove slike, dok se alati poput Midjourney mogu koristiti za pretvaranje skica u realne slike.

Osim toga, AI se koristi za oživljavanje starih djela umjetnosti. Na primjer, projekt “Reimagining Van Gogh” koristio je AI za generiranje novih interpretacija Van Goghovih slika.

AI kao autor

Jedno od najzanimljivijih pitanja u vezi s AI umjetnošću je tko je autor djela koje je kreirala AI. Mnogi smatraju da je autor osoba koja je programirala AI model, dok drugi tvrde da je autor osoba koja je dala ideju za djelo i odabrala parametre AI modela.

Postoje i oni koji smatraju da AI modeli mogu biti autonomni autori, jer su sposobni generirati originalna djela bez ljudske intervencije.

Utjecaj AI na kreativnost

Mnogi se brinu da će AI umjetnost dovesti do gubitka kreativnosti i originalnosti. Ipak, važno je zapamtiti da je AI alat, i kao i svaki alat, može se koristiti na kreativan ili nekativan način.

AI nam može pomoći da budemo kreativniji na načine koji su prije bili nemogući. Na primjer, AI se može koristiti za generiranje novih ideja, za pretvaranje skica u realne slike i za oživljavanje starih djela umjetnosti.

Budućnost AI umjetnosti

AI umjetnost je tek u povoju, ali već ima ogroman utjecaj na svijet umjetnosti. U budućnosti možemo očekivati da će AI postati još sofisticiraniji i da će nam omogućiti da kreiramo djela umjetnosti koja su još nevjerojatnija i inovativnija.

Važno je da se u ovoj novoj eri umjetnosti fokusiramo na suradnju između ljudi i AI. Umjetnici i AI modeli mogu raditi zajedno kako bi kreirali djela koja su originalna, kreativna i inspirativna.