Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia

„Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia“
Predstavljanje knjige i razgovor s urednicama Sanjom Horvatinčić i Beti Žerovc
MSU Shop, petak, 13. 10. 2023 u 18.00 sati

Razgovor moderira Lujo Parežanin, nezavisni istraživač, novinar i glazbenik.
Organizacija: MSU Zagreb, Igor Zabel Association Ljubljana

Publikacija predstavlja sveobuhvatan pregled spomeničke produkcije u socijalističkoj Jugoslaviji (1945.–1991.) posvećene antifašističkoj Narodnooslobodilačkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i socijalističkoj revoluciji.

Od raspada Jugoslavije 1990-ih spomenici su doživjeli različite sudbine, od zanemarivanja i uništavanja do svjetske slave koju je stvorila visokomodernistička vizualna dopadljivost jednog dijela tog spomeničkog korpusa. Međutim, puni opseg, raznolikost i složeni kontekst jugoslavenskog spomeničkog stvaralaštva, uključujući njegova različita proturječja, ostali su uglavnom neistraženi.

Knjiga nudi temeljito, interdisciplinarno istraživanje ovog fenomena i bogatu vizualnu građu za ispitivanje njegovih ključnih karakteristika i specifičnosti: Koje su memorijalne prakse i komemorativne tradicije prethodile razvoju spomeničkog stvaralaštva u socijalizmu? Tko je bio naručitelj tih spomenika i kako je jugoslavenska kulturna politika i politika sjećanja utjecala na njihovu proizvodnju? Tko su bili njihovi autori i što je odredilo njihova formalna i tipološka obilježja? Kako je jugoslavenska spomenička produkcija bila povezana sa srodnim aktivnostima u inozemstvu? Koje su se komemorativne prakse razvile oko spomenika? Kakva je valorizacija i recepcija tog nasljeđa danas, kako u postjugoslavenskim državama, tako i u međunarodnoj javnosti?

Sanja Horvatinčić je znanstvena suradnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Njezino istraživanje usmjereno je na proizvodnju spomenika i kulture sjećanja u socijalističkoj Jugoslaviji, kao i na politike baštine i sjećanja u postsocijalističkom kontekstu. Trenutno je istraživačica na projektu „Globe_EXCHANGE. Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret Nesvrstanih zemalja”, te voditeljica međunarodnog projekta „Baština odozdo | Drežnica: tragovi i sjećanja 1941.-1945.”. Uz Beti Žerovc, koautorica je knjige Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia (2023., Igor Zabel Association, Ljubljana i Archive Books, Berlin).

Beti Žerovc slovenska je povjesničarka umjetnosti i teoretičarka umjetnosti. Predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Područja njezina istraživanja su vizualna umjetnost i umjetnički sistem od sredine devetnaestog stoljeća, s fokusom na njihovu ulogu u društvu. Žerovc je suurednica izložbenih kataloga Životi spomenika: Drugi svjetski rat i javni spomenici u Sloveniji (2018., Moderna galerija, Ljubljana) i Na rubu: Vizualne umjetnosti u Kraljevini Jugoslaviji (1929.– 1941.) (2019., Moderna galerija, Ljubljana). Njezina posljednja knjiga When Attitudes Become the Norm: The Contemporary Curator and Institutional Art objavljena je 2015. i ponovno tiskana 2018. (Igor Zabel Association, Ljubljana i Archive Books, Berlin). Uz Sanju Horvatinčić, koautorica je knjige Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia (2023., Igor Zabel Association, Ljubljana i Archive Books, Berlin).