Nova vrsta drevne kornjače otkrivene u Španjolskoj možda je bila jedna od najvećih morskih kornjača koje su ikada živjele u Europi, tvrde znanstvenici s Autonomnog sveučilišta u Barceloni.

S procijenjenom duljinom tijela do 3,74 metra, predstavlja najveću morsku kornjaču koja je dosad pronađena u Europi.

Najveće poznate morske kornjače, poput drevnog izumrlog roda Archelon, koje su narasle do veličine od 4,6 metara i težile do 3,2 tone, živjele su u morima koja okružuju sjevernoamerički kontinent pred kraj razdoblja krede. Nasuprot tome, nijedna poznata europska morska kornjača – izumrla ili živa – nije premašila duljinu oklopa od 1,5 metara.

Tim iz Španjolske pronašao je ostatke novog primjerka morske kornjače — koju su nazvali Leviathanochelys aenigmatica — u lokalitetu Cal Torrades, u sjeveroistočnoj Španjolskoj.

Ostaci, koji su iskopani između 2016. i 2021., sastoje se od fragmentirane, ali gotovo potpune zdjelice i dijelova gornjeg oklopa (karapaksa), a datiraju iz kampanskog doba, između 83,6 i 72,1 milijuna godina.

Na temelju veličine zdjelice, autori izračunavaju da je Leviathanochelys mogao doseći duljinu tijela do 3,74 metra.